Trhová cena pôdy vo vybranej lokalite

Dôležité upozornenie: Toto je najpravdepodobnejšie rozpätie trhovej ceny poľnohospodárskej (ornej) pôdy vo Vami zvolenej lokalite. Trhová cena konkrétnych pozemkov sa však môže aj výrazne líšiť. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za predaj alebo kúpu konkrétnych pozemkov učinených s využitím prezentovaných informácií. Na kvalite poskytovaných informácií neustále pracujeme.

POZOR: trhová cena konkrétneho pozemku môže byť VYŠŠA aj NIŽŠIA. Skutočná cena konkrétnych pozemkov sa dá zistiť a dosiahnuť len ponukou konkrétnych pozemkov na trhu pri dostatočnej (najlepšie profesionálnej) prezentácii ponuky.

Kedy môže byť cena vyššia?

 • pozemky v okolí väčších miest
 • nadpriemerne kvalitné pozemky v danej lokalite
 • ucelené pozemky v jednej lokalite
 • pozemky v lokalite s veľkým záujmom kupujúcich
 • potenciálne stavebné pozemky

Kedy môže byť cena nižšia?

 • trvalé trávne porasty (až o 30% nižšia)
 • pozemky nevyužívané na poľnohospodárske účely
 • veľmi malé alebo zle prístupné pozemky
 • znehodnotené pozemky (erózia, znečistenie atď.)
 • menšinový spoluvlastnícky podiel
 • pozemky s nevýhodnou nájomnou zmluvou

Kedy môže byť cena vyššia?

 • pozemky v okolí väčších miest
 • nadpriemerne kvalitné pozemky v danej lokalite
 • ucelené pozemky v jednej lokalite
 • pozemky v lokalite s veľkým záujmom kupujúcich
 • potenciálne stavebné pozemky

Kedy môže byť cena nižšia?

 • trvalé trávne porasty (až o 30% nižšia)
 • pozemky nevyužívané na poľnohospodárske účely
 • veľmi malé alebo zle prístupné pozemky
 • znehodnotené pozemky (erózia, znečistenie atď.)
 • menšinový spoluvlastnícky podiel
 • pozemky s nevýhodnou nájomnou zmluvou

Máte otázku, pripomienku, potrebujete pomoc? alebo nesúhlasíte s uvedenou cenou? Napíšte nám.

S predajom pôdy za reálnu trhovú cenu Vám pomôže spoločnosť AGRO 21. Vlastníkom pomáhame už od roku 2004.

PRINESTE NÁM AKÚKOĽVEK PONUKU NA PREDAJ PÔDY A MY VÁM TAKMER VŽDY ZAISTÍME LEPŠIU!

e-mail: info@agro21.sk, tel: +421 908 178 444

Pracujeme vždy v prospech vlastníka

Naším cieľom je poskytovať služby vlastníkom a pracovať pre ich maximálny prospech. Nevykupujeme pôdu, neplatí nás kupujúci, nešpekulujeme s pôdou a nesnažíme sa o rýchly zárobok na úkor vlastníkov.

Máme najviac skúseností na trhu s pôdou

Na trhu s pôdou pôsobíme od roku 2004. Teda veľa rokov pred tým, než sa z pôdy stal atraktívny tovar lákajúci množstvo pochybných „zlatokopov“. Naše skúsenosti sú dlhodobé a referencie kladné.

Vieme najepšie predať

Vďaka naším viacročným skúsenostiam s predajom pôdy, kontaktom a špecializovaným predajným kanálom dokážeme osloviť bezkonkurenčne najširší okruh záujemcov a zabezpečiť tak najvýhodnejší predaj pre vlastníka. Evidujeme viac ako 10 tisíc dopytov.